Dr. Stefan Mihaicuta - medic primar pneumolog

Dr. Stefan Mihaicuta - medic primar pneumolog
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae 

Europass 

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

MIHAICUTA STEFAN

 

Nascut in 02 Decembrie 1964

Domeniul ocupaţional

Învățământ superior, clinică medicală, cercetare medicală 

 

 

Experienţa profesională

2008- prezent Sef de lucrari Pneumologie UMF V. Babes Timisoara

1996-2008 asistent pneumoftiziologie UMFT

2010-2012 Membru in Executive Committee of Assembly of National Sleep Societies of European Sleep Research Society

2012-2014 Secretar al Executive Committee of Assembly of National Sleep Societies of European Sleep Research Society 

2014-2015 Membru in Educational Committee of European Sleep Research Society

2009-2011 presedinte Sectiunea Somnologie a Societatii Romane de Pneumologie

2011-2013 presedinte Sectiunea Somnologie a Societatii Romane de Pneumologie

 

 

 

 

Funcţia sau postul ocupat

Sef lucrari, medic primar boli Pneumologie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactică, clinică medicală, cercetare medicală

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicină și Farmacie Dr.V.Babes Timisora, Piata E.Murgu, Nr.2, 1900

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică, clinică medicală, cercetare medicală

 

 

Educaţie şi formare

2015 Managementul General Clinic si Terapeutic al Tulburarilor Respiratorii-Ventilatie Non-Invaziva- Atestat de Studii Complementare MS seria C Nr.037062

2013 Somnologist- Expert in Sleep Medicine, certificat Nr 089 European Sleep Reseaech Society

2013 Somnologie nivel I+II, Atestat de Studii Complementare MS seria C. Nr 032579

2013 Somnologie nivel I, Atestat de Studii Complementare MS seria C. Nr 032564

2011 Managementul Serviciilor de Sanatate, Atestat de Studii Complementare MS seria C nr 027319

2008 medic primar pneumologie, medie 9,77 Ordinul M.S. P. nr. 1971/03.12.2008, nr. 1178/22.12.2008).

2002 medic specialist pneumologie, media 9,87 (Adeverinta M.S. F. Seria A Nr. 05062, 12 Aprilie 2002 nr inregistrare 4031/8 Aprilie 2002;

1996 asistent universitar prin concurs la Disciplina Ftiziologie UMF-Timişoara

  1992-1996 medic de medicină generală, Spitalul Municipal Brad 

  1990-1992 medic stagiar, Spitalul Cl nr 1 Judetean Timisoara

  1990 absolvent Facultatea de Medicină Generală din Institutul de Medicină Timişoara.

 

 

Perioada

 

Calificarea / diploma obţinută

1990 doctor medic Diploma seria I nr. 827, elib. cu nr. 177/30.X.1990 (Score 10) Foaia matricolă seria R nr. 1195 din 20.12.2007, matricol, volume 86, nr. 11.026

2008 doctor in stiinte medicale, Ordin MECT nr. 3439/12.03.2008, “Correlation between systemic and polisomnographic manifestations of sleep apnea syndrom” Diploma seria F nr. 0006280, nr. 3439/12.03.2008

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Pneumologie, Somnologie, management servicii de sanatate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicină și Farmacie Dr.V.Babes Timisora, Ministerul Sanatatii

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

2013 Somnologist- Sleep Medicine Expert, certificat Nr 089 European Sleep Reseaech Society

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

educație medicală, clinică medicală, cercetare medicală, competență în somnologie si ventilatie nonivaziva, management servicii de sanatate 

 

 

Limba(i) maternă(e)

romana

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Franceză

 

B1

B1

A1

C1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Limba Engleză

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă, organizare și disciplină, capacitate de comunicare și relaționare interumană obținute ca urmare a activitătii didactice, cercetare medicală 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Spirit organizatoric, experiență în mangementul sanitar, comunicare și relaționare interumană,  experiență în activitatea didactică, clinică medicală, cercetare medicală, activitate didactică de predare şi monitorizare clinico-terapeutică, coordonator în activitatea de pregătire și formare profesională a medicilor rezidenți, spirit de echipă dezvoltat prin conducerea și participarea la finalizarea unor proiecte de activitate științifică medicală la nivel național, investigator principal la numeroase studii clinice multicentrice naționale și internaționale, coordonator și lector la cursuri postuniversitare pentru educația și formarea profesională a medicilor, promovarea voluntariatului în rândul studenților de la medicină, voluntar Asociatia Cevadespus a persoanelor cu dizabilitati

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Medicina somnului,  baze de date medicale, utilizarea calculatorului, programe naționale de sănătate și studii privind monitorizarea clinico-terapeutică a pacienților cu patologie respiratorie si de somn

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, programe naționale de sănătate utilizate în activitatea clinică, respectiv patologia respiratorie cronica, Tuberculoza, Medicina Somnului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B

 

 

Informaţii suplimentare

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Anexe

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

Cursuri şi stagii practice, postuniversitare: 

Coordonator/lector invitat, atestat:

1. Lector curs „Bronhopneumopatia cronica obstructiva – boala coronariana a pneumologului?”, organizat de Forum National de Preventie, UMF V. Babes Timisoara, 23 sept 2015, ora 13-17, Timisoara, 6 credite EMC, diploma nr 4/septembrie 2015

2. Competenta Somnologie: Ritmul Circadian, Utilizarea chestionarelor de somnolenta, Multiple sleep latency test, Maintenance of wakefulness test,  Modul 2, vineri 14 martie 2015, ora 13,15-15,30

3. Lector curs Competenta Somnologie 2015-2016, Modul I, 25 noiembrie 2015, ora 10:15 – 11:15 Diagnosticul pozitiv și diferențial al TRTS

4. Anamneza pacient, montare poligraf, vinery 20 februarie 2015, ora 8:00-9:30 la Prima conferinta de Medicina Somnului cu participare internationala - Debutul Somnologiei In Moldova, Chisinau 19-21 februarie 2015.

5. Elaborarea unei epicrize, montare poligraf cu APAP, vinery 20 februarie, ora 17:30-19:00, la Prima conferinta de Medicina Somnului cu participare internationaal- Debutul Somnologiei In Moldova, Chisinau 19-21 februarie 2015.

6. Aplicatii practice, sambara 21 februarie 2015, 9:00-10,30. La  Prima conferinta de Medicina Somnului cu participare internationala- Debutul Somnologiei In Moldova, Chisinau 19-21 februarie 2015.

7. Lector Curs Hand On Polisomnography: Introdution to PSG, partea 1, Curs C2 precongres la la 23-lea Congres al Societatii Romane de Pneumologie, Sibiu 8-11 octombrie 2014, Miercuri 08 octombrie 2014, ora 10:00-13:00, pag 19 .

8. Lector atestat de Ministarul Sanatatii, Curs National de competenta in somnologie modul 1 Bucuresti 19.noe 2014, Diagnosticul pozitiv si diferential in sindromul de apnee in somn

9. Lector atestat de Ministerul Sanatatii la Modulul 1 de pregatire teoretica in cadrul competentei de somnologie, 18-24 noiembrie 2013, Bucuresti

10. Lector la cursul postuniversitar – „BPOC –Precursor al afectiunilor cardiovasculare”, organizat in perioada 31.05-2013-1.06.2013, 20 credite EMC, confirmat de Colegiul Medicilor din Romania, Timis, nr.1233 din 22.07.2013

11. Lector atestat de Ministerul Sanatatii, Curs National de competenta in somnologie, modul 2, 5 tematici, Vineri 15 martie 2014, Institutul de Pneumologie M Nasta Bucuresti. Somnul normal şi controlul cardiopulmonar. Efectele somnului asupra funcţiei cardiopulmonare, Ritmul circadian, Utilizarea chestionarelor de somnolenţă, Multiple Sleep Latency Test, Maintenance of Wakefulness Test

12. Lector curs Ventilatie Non Invaziva Timisoara 7-8 martie 2014

13. Noutati terapeutice in domeniul terapiei de sevraj a fumatului. Minicurs Tabacologie, organizat de Societatea Romana de Cardiologie si Societatea Romana de Pneumologie la al 51-lea Congres National de Cardiolgie, Sambata 6 octombrie 2012, ora 09.00-12.30

14. Managementul comorbiditatilor asociate BPOC- la seria de cursuri “Schimbarea paradigmelor in managementul BPOC: noul ghid GOLD”, Timisoara 8 martie 2012

15. SASO si sindromul Prader Wili, miercuri 30 mai 20112, la al 22lea congres al Societatii Romane de Pneumologie, Poiana Brasov, 30 mai - 2 iunie 2012, aparut in “Plamanul – tinta sau cauza”, ISSN 2285-1607, ISSN – 2285-1593 

16. Reabilitarea respiratorie la pacientii cu BPOC si sindrom de apnee in somn, la cursul “Reabilitarea respiratorie si managementul bolilor pulmonare”, organizat la al 22lea congres al Societatii Romane de Pneumologie, Poiana Brasov, 30 mai - 2 iunie 2012, aparut in “Plamanul – tinta sau cauza”, ISSN 2285-1607, ISSN – 2285-1593 

17. Lector cursuri somnologie Timisoara, Cluj, Brasov, Bucuresti, Craiova Tratamente moderne aplicate în sindromul de apnee în somn (electro-encefalograma, electro-oculograma, electro-miograma; terapia cu aparatura CPAP) Domeniul major de interventie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” Titlul proiectului: Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/58451

18. Chair curs Interpretari somnografice in diferite patologii. Moderatori W. Randerath, St Mihaicuta, D Todea, miercuri 30 mai 20112, la al 22lea congres al Societatii Romane de Pneumologie, Poiana Brasov, 30 mai 2 iunie 2012, organizat sub egida Academiei Romane, aparut in “Plamanul – tinta sau cauza”, ISSN 2285-1607, ISSN – 2285-1593 

19. Cursul de Medicina Somnului Tulburarile respiratorii in timpul somnului, sub umbrela UMF Cluj Napoca, America College of Chest Physician, ESRS, SRP, 14-17 aprilie 2011, diploma de confirmare nr 4 din 14.04.2011

20. „Trecut, prezent si viitor in somnologia romaneasca”, la  Curs de Medicina Somnului, Tulburarile Respiratorii in timpul somnului, Tematica: Sindromul de apnee in somn, comorbiditati si consecinte, 14-16 aprilie 2011, Cluj Napoca

21. „HTA refractara si SAS. Preventie si tratament”, la  Curs de Medicina Somnului, Tulburarile Respiratorii in timpul somnului, Tematica: Sindromul de apnee in somn, comorbiditati si consecinte, 14-16 aprilie 2011, Cluj Napoca

22. Abordari terapeutice la pacientii cu afectiuni cardio-vasculare si sindrom de apnee in somn”, la “Curs postuniversitar, Tulburarile de somn- diagnostic si terapie in context multidisciplinar – prezentare noutati in domeniu” Bucuresti , 25-27.03.2010, creditata de Colegiul Medicilor cu 13 credite, adresa CMR nr 1277/15.03.2010, adeverinta nr 32 din 27 martie 2010.

23. “Cauze de eroare in interpretarea poligrafica si polisomnografica”, la“Curs postuniversitar, Tulburarile de somn- diagnostic si terapie in context multidisciplinar prezentare noutati in domeniu” Bucuresti , 25-27.03.2010, creditata de Colegiul Medicilor cu 13 credite, adresa CMR nr 1277/15.03.2010, adeverinta nr 32 din 27 martie 2010

24. Suportul ventilator în patologia pulmonară, prezentare Ventilaţia non-invazivă în sindromul de apnee în somn, Bucuresti 9 iunie 2010, in cadrul Congresului XX1 al Societatii Romane de Pneumologie

25. Interpretarea unor modificări clinico-funcţionale şi imagistice la adult şi copil: limite şi avantaje, Nopţi neliniştite: erori şi limite în studiul somnului, Bucuresti 9 iunie 2010, in cadrul Congresului XX1 al Societatii Romane de Pneumologie

26. Pacientul. Cum ajunge la un laborator din România? Bucuresti 9 iunie 2010, in cadrul Congresului XX1 al Societatii Romane de Pneumologie

27. Aplicaţii practice. Cazuri, aparatură, interpretări. in cadrul Congresului XX1 al Societatii Romane de Pneumologie

28. Organizarea şi funcţionarea unui laborator de somn, Bucuresti 9 iunie 2010, in cadrul Congresului XX1 al Societatii Romane de Pneumologie

29. “Sfatul minimal antifumat”, la a III- a Conferinta Nationala de Tabacologie cu participare internationala, “Abordarea multidisciplinara a dependentei nicotinice,  Iasi 25-27 Iunie 2009

30. Curs postuniversitar European- presedinte al “Central Europe Sleep Training Course”, Cluj – Napoca 9-11 octombrie 2009

 

Absolvent cursuri:

1. „Sleep disordered breathing: spectrum of current therapies”, Tuesday, 16 September 2014, 13.30 – 17.00 Teaching Course 5 at the 22th Congress of the European Sleep Research Society. Letter of confirmation. (half day): (clinical), at the 22th Congres of the European Sleep Research Society, Tallinn, Estonia, 16-20 septembrie, 25 points EACCME

2. „Chest World Cogress course”, March 21-24, 2014, Madrif, Certificate of Achievement.

3. „BPOC – Precursor al afectiunilor cardiovasculare”, in 311.05-01.06.2013, 20 credite EMC, diploma nr 1233 din 22.07.2013

4. „Case Studies: Sleep Related respiratory disorders”, Friday 1 April 2011, 8,30-10, at the Sleep and Breathing international Conference organised by ERS and ESRS, Prague.

5. „Case studies: insomnia and parasomnia in OSAS”, Saturday 2 April, 2011, 15.00-16.30, at the Sleep and Breathing international Conference organised by ERS and ESRS, Prague.

6. „Meet the Professor: SDB is an important risk factor for stroke?”, Thurday 31 March 2011, 12.30-13.30, at the Sleep and Breathing international Conference organised by ERS and ESRS, Prague.

7. Curs de Medicina Somnului „Tulburarile respiratorii in timpul somnului”, Cluj Napoca 14-17 aprilie 2011, 23 credite EMC, adresa ne 1347/04/03/2011, certificat participare.

8.  „Central Europe Sleep Training Course” Curs European de Medicina Somnului Timisoara 18-20.11.2011, 13 credite (adresa CMR nr 5256/16.11.2010, sub umbrela ESRS, SRP, UMF Timisoara, CMR, diploma nr 38 din 20.11.2010

9. „Sleep Medicine I”, at rhe 20th Congress of the European Sleep Research Society, Lisbon, Portugal, 14-18 September 2010

10. „Actualitati privind reabilitarea pulmonara si ventilatia mecaninca non-invaziva la domiciliu”, Iasi 20-22 mai 2010, 18 credite EMC, diploma CMI 04321/18.05.2010

11. „Medicina Somnului- Program pentru Europa Centrala”, Iasi 20-22 mai 2010, 10 credite EMC, diploma CMI 04245/18.05.2010

12. „Managementul Calitatii”, organizat de CPSS si UMF Iasi, 12 CME, nr ordine TM 13 MC, seria (cod) manifestare  Nr. 2020/20/04/2010.

13.  „Managementul Serviciilor de Sanatate”, Programul de pregatire in vederea obtinerii atestatului in Managementul Serviciolor de Sanatate, perioada 18.03.2010-26.06.2010, organizat de Ministerul Sanatatii, Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, Certificat seria A nr 0491 si nr 486 din 13.08.2010

14. „Sindromul de apnee in somn”- atelier de lucru, organizat de Colegiul Medicilor din Municipul Bucuresti, 09.01.2010, 5 puncte EMC, conform adresei 6367/131.12.2009, nr certificat 58 sin 09.01.2010

15. „PG5- Core Curriculum postgraduate course: Obstructive Sleep Apnea- current pathophysiological, clinical and therapeutic concept” on 12 september 2009 at the European respiratory Congress, Viena, Austria, certificat of attendance.

16. „Central Europe Sleep Training Course” Tulburarile respiratorii in timpul somnului. Apneea in somn de tip obstructiv. Tehnici de diagnostic si tratament, Cluj Napoca 09-10 octombrie 2009, 8 credite EMC prin adresa nr 4258/21.09.09, nr certificat 39345 din 10.10.2009

17. „Actualitati in diagnosticul si ingrijirea bolnavilor cu sindrom Prader Willi, curs postuniversitar” cu participare internationala, 23 aprilie 2009, Timisoara

18. „Comunicare si Advocacy”, curs organizat de CPSS si UMF Iasi,  30-31 ianuarie 2009, 12 CME, seria TMCA  Nr. 47/31.01.2008.

19. „Workshop Somnologie” din 26.11.2008, CMR nr 6368/21.11.2008, 3 credite EMC, certificat nr 22/26.11.2008

20. „Dezvoltarea capacitatii de prevenire si control a bolilor respiratorii in Romania”, in cadrul scolii de vara „ Dezvoltarea capacitatii de prevenire si control a bolilor respiratoii ub Romania”, 17 septembrie 2008, 6 credite EMC, nr ordine 138, seria (cod manifestare) nr 4661/11/08/2008.

21. „Evidence-based medicine”, curs postuniversitar in 29 mai 2008, in cadul celui de al XX-lea Congres al SRP, 3 credite EMC, in baza avizului 2864/16.05.2008, certificat seria CP 1 nr 04 din 29 mai 2008

22. „Fundamente si aspecte practice ale reabilitarii pulmonare”, curs postuniversitar in 29 mai 2008, in cadul celui de al XX-lea Congres al SRP, 3 credite EMC, in baza avizului 2864/16.05.2008, certificat seria CP 10 nr 22 din 29 mai 2008

23. „Managementul relatiei rinita- astm bronsic”, 17-18 aprilie 2008 la Timisoara, oranizat de mInisterul Sanatatii Publice, Centrul National de Oerfectioare in Domeniul Sanitar Bucuresti, seria E nr 031715 din 23.09.2008, nr inregistrare 31715/2008, 12 credite EMC

24. „Prime Course Medical Teaching: New Methods, University of Brighton, in November 20th 2007, Timisoara, certificat of attendance.

25. „Curs de sevraj nicotinic”, organizat de American College of Chest Physician si SRP, Bucuresti 19 ianuarie 2008, aviz CMR 76 din 10/01/2008, certificat nr 21. 

26. „Aspecte referitoare la epidemiologia, diagnosticul si tratamentul tuberculozei multidrog rezistente (TB MDR)”, 16-17 noiembrie 2007, EMC 13, diploma nr 21.

27. „Managementul multidiscipliar al stenozelor de cai aeriene mari”, curs la congresul al 19-lea al SRP, Cluj Napoca 406 mai 2006, credita cu 3,5 ore EMC conform adresei nr 2037 din 05.05.2006, seria certificat CP 232/2006

28. „Actualitati in diagnosticul si tratamentul sindromului de apnee in somn”, curs la congresul al 19-lea al SRP, Cluj Napoca 406 mai 2006, credita cu 3,5 ore EMC conform adresei nr 2037 din 05.05.2006, seria certificat CP 57/2006

29. „ENYPAT Spring School” 14-18 March 2005, Helsinki, Finland, organised by the European Network on Young People and Tobacco, Public Health Programe of the European Commision, Cerficate on 18 March 2005.

30. „Sleep Medicine” European Respiratory Society School Course Sleep, Antwerp, November 10-12, 2005, ERS Certificate

31. ERS School Course „Smoking Cesation”, Bucharest, December 10-12, 2004, 16 credites, Certificate ERS

32. „Curs de formare in terapia tabagismului”, 10-12 decembrie 2004, organizat de MS, Centrul national de perfectionare postuniversitara a medicilor, 15, 25 ore EMC, seria E nr 07473 din 9.12.2004, nr inregistrare 7473/2004, 

33. „School of Sleep Medicine”, European Respiratory Society at the Medical Faculty of PJ Safarik University, Kosice Slovakia, October 5th, 2002,Certificate of Completion

34. „Health Promotion and Nutrition Education Conference”, July 3-15, 1994, Arad, organised by Loma Linda University, School of Public Health, 60 CME credits

 

Participări la conferinţe, simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale:

1. „Apnee in somn, un sindrom fara varsta”, Bucuresti 14.02.2015, 5 credite EMC, seria APE Nr 100 din 14.02.2015

2. American Thoracic Society Conference, May 15-20, 2015, Denver, CO, USA, creditat 13,5 AMA PRA Category

3. Conferinta Nationala de Somnologie, editia a VI-a, Brasov, 11-13 iunie 2015, CMR 12 credite, diploma nr 2/13 iunie 2015

4. Conferinta Nationala de Somnologie, lector, Sectiunea asistentilor medicali, editia a VI-a, Brasov, 11-13 iunie 2015, CMR 12 credite, 13 iunie 2015

5. European Respiratory Congress, Amsterdam  26-30 september 2015, Certificate of continuing medical education credits,  21 credits

6. Prima Conferinta Nationala de Pneumopatii Interstitiale Difuze, 9-10 Octombrie Timisoara, 9 credite, diploma 78 din 10/10/2015, decizia nr 7083/6.10.2015 

7. Al 13-lea congress national al federatiei romane de diabet,nutritie si  boli metabolice, Timisoara 4-6 noiembrie 2015, 18 credite EMC certificate nr 492 din 06.11.2015

8. Conferinta Nationala “Acces la literatura stiintifica: Rolul structurilor informationale pentru dezvoltarea cunoasterii, inovare si sisteme de inovare”- Editia a III-a, 29-31 Octombrie 2015, Timisoara

9. La Conferinta Regionala “Zilele Medicale Devene”, editia a VIII-a, 26-28 noiembrie 2015, 14 CME conform adresei CMR nr.8367/11.11.2015, diploma nr 3.

10. Chest World Congress, 21-24 March 2014, Madrid, Spain, 14 credite

11. Congresul National de Medicina Interna Calimanesti – Caciulata editia XIV-a, 3-5 aprilie 2014, 17 credite EMC, certificat de participare seria HCA Nr. 0062 din 05.04.2014

12. VII World Asthma, Allergy and COPD Forum, New York, USA, April 26-29, 2014 

13. Assembly of National Sleep Societies of European Sleep Research Society, 2-4 May 2014, Graz, Austria.

14. ATS 2014, San Diego, California, May 16-21, 2014, 16 Credits AMA Category 1

15. A V-a Conferinta Nationale de Fiziopatologie Respiratorie, Cluj-Napoca 5-7 iunie 2014, 16 puncte EMC, decizia nr2948/12/05/2014.

16. Conferinta Nationala de Ventilatie Non – Invaziva, 19-21 iunie 2014, Constanta, 13 credite EMCdiploma nr 508 din 21.06.2014

17. European Respiratory Society Annual Congress, Munich Germany, 6-10 September, 18 credite.

18. 22th Congres of the European Sleep Research Society, Tallinn, Estonia, 16-20 septembrie, 25 points EACCME

19. The First National Conference: Environment and Public Health, with International Participation – MED ENV 2014, Mamaia, 12-14 septembrie 2014, 18 credite EMC, conform adresei 4924/04.08.2014, nr 42/ MED E2NV 2014

20. La al 53-lea congres National de Cardiologie 2-4 octombrie Sinaia 2014, 17 credite EMC,  nr 245 din 04.10.2014

21. La al 23-lea congres al Societatii Romane de Pneumologie- Plamanul si legaturile sale primejdioase, 8-11 octombrie 2014, Sibiu, 22 credite EMV conform deciziei CMR nr 5464/25.09.2014, nr 717 din 11.10.2014

22. Forumul National de Preventie, conferinta Forum Cardiometabolic, 21 Noiembrie 2014, 5 puncte EMC, certificat nr 7 din 21 noiembrie 2014.

23. Prima conferinta de Medicina Respiratorie Personalizata, Bucuresti 3-5 octombrie 2013, 5 credite EMC, certificat seria CMRP nr 135 din 5 octombrie 2015.

24. World Congress on Sleep Medicine, 28 september-2 october 2013, Valencia, Spain, 25 CME 

25. Workshop National de Medicina Somnului, cu participare internationala, Cluj Napoca 19-21 septembrie 2013, 23 credite EMC, certificate seria 223 nr 4269 din 21.09.2013

26. Prima Conferinta Nationala de Cancer Pulmonar, Bucuresti 5-6 iulie 2013, 12 credite EMC, seria CNCP nr 138 din 6 iulie 2013

27. The second International Conference organised by the European Respiratory Society and the European Sleep Research Society, 11-13 April, 2013, Berlin

28. The 60th International Conference of the Israel Heart Society in Association With the Israel Society of Cardiothoracic Surgery, April 22 - 23, 2013, Jerusalem, Israel.

29. American Thoracic Society Conference, Philadelphya, Pennsylvania, 17-22 May 2013, 18,5 credite

30. Simpozion ”Cardiolog despre un pacient, un risc, o solutie”, Timisoara 15.5.2013, 5 credite EMC, adresa CMR nr 1821/21/03/2013. 

31. Conferinta Nationala de Somnologie, Sibiu 13-15 Iunie 2013, 18 credite, conform adresei nr 3124/28/05/2013, diploma nr 2

32. Simpozion „ De ce tratam pacientii cu medicatie generica? O pleodarie dincolo de pret” Timisoara 14 iunie 2014, 5 credite EMC  adresa CMR nr 3232/07.06.2012

33. European Respiratory Society Congress, Barcelona, 7-11 septembrie 2013, 19 credits

34. Conferinta SRP „Boala Tuberculoasa in context de imunodepresie”, 27-29 septembrie 2012, Timisoara, 14 credite EMC, adresa CMR nr4398/11.09.2012, certificat nr 172

35. The Vth World Asthma and COPD Forum, New York 21-24 April 2012, 21 hours CME credits EBAP.

36. American Thoracic Society International Conference San Francisco 18-23 May 2012, 23 AMA PRA credits

37. Al 22-lea congres al Societatii Romane de Pneumologie, Poiana Brasov, 30 mai 2 iunie 2012, organizat sub egida Academiei Romane, aparut in “Plamanul – tinta sau cauza”, 18 credite, speaker, diploma nr 426

38. Al 22lea Congress European Respiratory Society Annual Congress, Viena, Austria, 1-5 Septembrie, 2012, 21 credite EACCME

39. 21st Meeting of the European Sleep Research Society, Paris 04-08 September 2012 , 27 credite EACCME

40. Future Scenarios and Community Development Seminar, JDC-ICCD, Oxford, UK, 7-9 September 2012

41. Medical Forum 14-15 februarie 2012, Timisoara, 9 credite MEC, CMR nr 665/3.02.2010

42. Conferinta Nationala „The sience of today the art of tommorow in respiratory medicine, Bucuresti 25-27 noiembrie 2011, EMC 5.

43. „BPOC- noi dovezi” sipozion, Deva, 5 octombrie 2011, 4 credite EMC adresa CMR 4842/21.09.2011, certificat nr 60.

44. „Ameliorarea depistarii cancerului bronhopulmonar” Simpozion National, 15.09-17.09.2011, Tg Mures, 11 credite EMC participare plus 6 credite prezentare lucrari curs presimpozion (17 credite), adresa CMR 4338/31.08.2011

45. „A IV-a editie a Conferintei Nationale de Tabacologie a Societatii Romane de Pneumologie cu participare internationala”, Iasi 1-3 septembrie 2011, 10 credite EMC, CMI 8302/01.09.2011.

46. Conferinta Nationala de Somnologie, Timisoara 9-11 iunie 2011, 12 credite EMC, adresa CMR 2846/20.05.2011, diploma nr 1 din 11 iunie 2011.

47. American Thoracic Society 2011, Denver, Colorado, May 13-18, 2011

48. Internationales Symposium, Performance breathing-working-sleeping, Nordeney, Germany, 29-31 Mai 2011 

49. European Respiratory Society Congress, Amsterdam 24-28 Septembrie 2011, 20 credits. 

50. BPOC- Sindrom multifatetat, Timisoara, 06.04.2011, 3 credite EMC, aviz CMR nr 1563/ 17.03.2011, diploma nr 41 din 06.04.2011.

51. Exigenta si excelenta in astm, Bucuresti 11-12 martie 2011, Conferinta Nationala, EMC 12.

52. Managementul modern in tratarea pacientilor cu Sindrom de obstructiv bronsic si rinita alergica”, Buzias, 23.10.2010, 5 credite EMC, certificat nr 2.

53. Curs European de Medicina Somnului, Timisoara, 19.11.2010, 4 credite EMC adresaCMR nr 5632/10.11.2010.

54. American Thoracic Society New Orleans, Louisiana, USA,  May 14-19 2010

55. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, the 29th Congress, London, United Kingdom, 5-9 Iunie 2010, 6 credits

56. Congresul Societăţii Române de Pneumologie, al XXI-lea,  9-12 Iunie 2010, Bucureşti, nr inregistrare 468, credite EMC 18.

57. „Actualitati in tratamentul bolilor alergice”, simpozion Timisoara, 1 iunie 2010,  5 credite EMC adresa CMR nr 2614/27.05.2010, diploma nr 178 din 01.06.2010.

58. Annual Meeting of the Assembly of National Sleep Societies, Antalya April 30-May 2,2010.

59. HZA 106827/829 European Investigator Meeting 26-28 July 2010, Berlin Germany

60. 20th Meeting of the European Sleep Research Society, 14-18 September 2010, Lisbon, Portugal

61. European Respiratory Society Annual Congress 18-22 September 2010, 25 credits, Barcelona Spain

62. Chest 2010, American College of Chest Physicians, October 31-November 2,2010, Vancouver, BC, Canada

63. Medical Forum, 24-25 februarie 2010, Timisoara, 12 credite EMC, nr inregistrare:6.

64. Astmul poate fi controlat, Atelier de lucru, Timisoara 06.05.2010, 3 credite EMC, adresa 2117/29/04/2010, diploma nr 1 din 06.05.2010.

65. Exigenta si excelenta in BPOC, conferinta nationala, Eforie Nord 4-5 martie 2010, 9 credite EMC.

66. A V-a Conferinta Nationala de Bronhologie cu participare internationala, Timisoara 12-14 noiembrie 2009, EMC 12, adresa CMR nr 4328/4/10/2009, nr 247 din 13 noiembrie 2009.

67. The 2nd Hungarian-Romanian Pulmonary Conference in Szeged/Deszk, 6-8 november 2009.

68. Congresul National de Cardiologie. Sinaia 9-12 septemvrie 2009, 21 credite EMC, adresda nr 4174/08.09.2009, diploma nr 87 din 22 septembrie 2009. 

69. Abordarea specifica a inflamatiei de tract respirator, Simpozion Timisoara, 4 credite EMC, aviz CMR nr 5238/11.11.2009, diploma nr 57

70. Congresul American Academy of Asthma, Allergy and Immunollogy, Washington DC, 12-16 martie 2009, 10,5 credits

71. Testarea cardiopulmonara la efort in practica clinica, simpozion cu participare internationala, Timisoara 29-3- mai 2009, 9 credite EMC, adresa CMR nr 2445/12.05.2009

72. American Thoracic Society, San Diego, 15-20 May 2009

73. European Respiratory Society, Viena, 12-16 September 2009, 21 credits

74. Assembly on National Sleep Society, Yearly Meeting of European Sleep Research Society, Valencia 1-3 May, 2009

75. Conferinta Nationala de Somnologie- Sindromul de apnee in somn si bolile asociate, Craiova 7-9 mai 2009, 12 credite, adresa CMR 2092/28.04.2009, seria A-DJ nr 100

76. Simpozionul National de Pneumologie „Profesor Virgiliu Golli”- Hipertensiunea Pulmonara, Craiova 7-9 mai 2009, 3 credite EMC, adresa nr 2301/29.04.2009, seria A-DJ nr 100.

77. „Management of patients with Asthma and COPD: beyond FEV1”, 29.05.2009, Parma, Italy, Certificate European Accreditation Council for Continuing Medical Education, 6 credits achieved. 

78. Prima conferinta est-europeana: „Multidiciplinary approach in the management of PWS”, 24-25 aprilie 2009, Timisoara

79. „UPLIFT- noi dovezi de eficienta si siguranta ale Tiotropium in BPOC” simpozion in Timisoara, 25 martie 2009, 3 credite EMC, adresa nr 1254/05/03/2009, diploma nr 71.

80. „Managementul tulburarilor de circulatie cerebrala”, Timisoara 28 aprilie 2009, 4 credite EMC, adresa nr 1488/18.03.2009

81. Workshop Somnologie, 26 noiembrie 2008, Bucuresti, 3 credite EMC, adresa nr 6368/26.11.2008.

82. 19th Congress of the European Sleep Research Society, 9-13 september 2008, Glasgow, Scotland, 

83. Forum National „Strategii terapeutice in renuntarea la fumat”, 11-13 decembrie 2008, 9 credite EMC, cmr 6885/05.12.2008, certificat seria BV nr 109 din 13 decembrie 2008

84. Managementul Modern in Tratamentul Astmului Bronsic si Bronsitei Cronice Obstructive”, Geoagiu Bai 12.12.2008, 4 credite EMC, adresa CMR 6479/27.11.2008, diploma nr. 4.

85. The VI –th Romanian National Conference of Thoracic Surgery with International Participation, Timisoara 3-5 April 2008, 9 credite EMC, adresa CMR nr 1196/11/03/2008, certificate nr 121.

86. European Respiratory Society Annual Congress, 4-8 October 2008, Berlin, Germany, 18 credits EMC

87. Noi abordari terapeutice in managementul afectiunilor bronhopulmonare obstructive, Sibiu, 7-8.11.2008, 9 credite EMC, diploma nr 3 din 08/11/2008.

88. Al 47 Congres National de Cardiologie, 20-23 septembrie 2008, Sinaia, 21 credite EMC, Diploma 1037

89. Optiunea terapeutica strategica in infectiile de tract respirator, Timisoara 11 iunie 2011, 5 credite EMC, diploma nr 125.

90. Al XX-lea Congres al Societatii Romane de Pneumologie, Constanta 29-31 mai 2008, 12 credite EMC, aviz nr 2864/16.05.2008.

91. World Asthma and COPD Forum, Dubai, UAE, April 26-29, 2008, 16 ore CME by EBAP

92. Spiriva Expert Forum, Madrid 1-2 februarie 2008.

93. The Big Picture- O noua perspectiva in BPOC”, 13.02.2008, 5 credite EMC, certificat nr 5/13.02.2008

94. European Respiratory Society Annual Congress, Stokholm 15-19 septembrie 2007, 28 credite EMC

95. Standarde actuale in tratamentul hipercolesterolemiilor”, 4 iulie 2007, 2 credite EMC, diploma nr 3448/28.06.2007

96. 6th National Conference of Romanian Society of Pathophysiology, International workshop „ Cardipprotection in Ischemia-Reperfusion Injury: where do we stand in 2007? 5-6 october 2007, Timisoara, 9 credits EMC, certificate nr 5252, 4250/26.09.2007

97. „A II-a Conferinta Nationala de Somnologie”, Oradea 7-9 iunie 2007, 8 credite EMC, CMR aviz 2353/16.05.2007, seria BH 003843 din 7 iunie 2007

98. „Rolul si locul Tiotropium in tratamentul BPOC- certitudini si perspective-UPLIFT”, simpozion CMR nr 4565/15/10/2007, 5 credite EMC, Diploma 52

99. A II-a Conferinta interjudeteana” Pleureziile intre diagnostic si tratament, Timisoara, 23 mattie 2007, 5 credite EMC, adresa CMR nr 1215/07.03.2007, diploma nr 151

100. Conferinta Nationala „Sanatate sau Tutun”, Cluj Napoca, 10-12 mai 2007, 11 credite EMC, diploma nr 27640.

101. Abordarea moderna a hipertensiunii arteriale si a riscului cardiorenal, Timisoara, iulie 2007, 5 credite EMC, diploma nr 132.

102. Actualitati in terapia infectiilor de tract inferior”, simpozion 24 octombrie 2006, Timisoara, 4 credite EMC, adresa aCMR 5045/23.10.2006, diploma nr 117

103. European Respiratory Society Annual Congress, Munich Germamy, 2-6 septembrie 2006.

104. Prima Conferinta Nationala despre Tabagism ”Tutunul si Sanatatea”, 9-12 martie 2006, Iasi, 10,75 credite EMC conform adresa CMR 0635/13.02/2006, diploma nr 72.

105. 13 th World Conference on Tobacco or Health Washington, DC, USA, july 12-15, 2006, certificate of attendance.  

106. „Sleep and Cardiovascular System”, Conference, April 6-8, 2006, Marburg, Germany, 21 credite, verification number 2760602006035010012, category A.

107. „Infectiile comunitare de tract respirator- o problema terapeeutica la inceputul mileniului III”, simpozion, Timisoara 3 noiembrie 2006, 3 credite EMC, adresa CMR nr 4864/17.10.2006, diploma nr 84.

108. Al 19-lea congres al Societatii Romane de Pneumologie, Cluj, 4-6 mai 2006, 12 ore EMC, plus 9 ore pentrru lucrarile prezentate certificat seria CP 0350/2006, 6 mai 2006

109. „Tuberculoza pulmonara neconfirmata bacteriologic”, simpozion national 18-19 noiembrie 2005, 6 ore EMC, adresa 4964/8.XI.2005, diplama nr 79.

110. European Respiratory Society Annual Congress, Copenhagen Denmark, 17-21 septembrie 2005, 18 credite EMC

111. Inflamatia in bolile obstructive pulmonare-cazuri clinice comentate, in Timisoara, simpozion, 4.02.2005, 2 credite EMC, adresa CMR nr 0302/27.01.2005, diploma nr 44.

112. Prima Conferinta Nationala de Somnologie- comorbiditati in cadrul patologie somnului, Bucuresti 9-11 iunie 2005, 5,75 credite EMC, adresa nt 3645 din 13/10/2005, certificat nr 169.

113. Manifestarile Maramedica editia a II-a, 17-19 februarie 2005, ore EMC 10,6, adresa CMR nr 0474/10.02.2005

114. Conferinta „Asistenta la domiciliu a bolnavilor respiratori cronici. Perspectivele implementarii unui program national”, 12-14 mai 2005, Calimanesti, 8 credite EMC, adresa CMR nr 3645 din 13/10/2004.

115. Zilele Medicinii Satmarene, lector, Satu Mare 21-22 octombrie 2004, credite EMC 50,7.

116. Simpozion pneumologie „ Valoaresa examenului CT in diagnosticul pneumologic”, 1-2 aprilie 2005, Baia Mare, 6,2 ore EMC, adresa nr 1188/16.03.2005.

117.   European Respiratory Society Annual Congress, Galsgow, Scotland, 4-8 septembrie 2004, 18 credite EMC

118. Actualitati in tratamentul astmului bronsic, simpozion Timisoara 29 iunie 2004, 2 credite EMC, adresa CMR nr 2281/11.06.2004

119. „Infectiile respiratorii, probleme actuale si solutii terapeutice”, 2 noiembri 2004 Timisoara, 4,5 pre EMC,  adresa CME nr 3800/19 oct 2004, diploma nr 22

120. Al 18-lea Congres al Societatii Romane de Pneumologie, Sibiu 22-24 aprilie 2004, 15 ore EMC, certificat participare.

121. Actualitati in tratamentul bolilor alergice, simpozion Timisoara 4.11. 2004, 3,4 credite EMC, adresa CMR nr 3653/13.10.2004, diploma nr 83.

122. Conferinte medicale „Angiotensin converting enzime (ACE) inhibitors, or angiotensic receptor blockers- which are better?”, „Smoking cessation”, „Evidence based medicine in preventative care”, Timisoara 17 mai 2004, 2,4  credite EMC, adresa nr 1761 din 6.05.2004, diploma nr 12

123. The 12th World Conference on Tobacco or health, 3-8 august 2003, Helsinki, Finland, 

124. European Respiratory Society Annual Congress, Austria, Viena, 27 septembrie- 1 octombrie 2003, 18 credite EMC 

125. Conferinta de Pneumologie cu participare internationala INSPIRIASI 2003, 30 octombrie-1 noiembrie 2005, Iasi, diploma seria 18210/2003

126. Conferinta Nationala de Boli Infectioase cu tema „Sindromul febril prelungit- probleme de diagnostic si terapie”Timisoara 17-19 mai 2001, 10 credite EMC

127. MEDIS The 6th International Medical students and Young Doctors Meeting 16-18 may 2002 Timisoara, 15 credite, diploma nr.124.

128.   European Respiratory Society Annual Congress, Viena,  septembrie 2003, 22 credite EMC, numar 2139

129. Salmeterol Fluticazona- noi orizonturi in controlul astmului bronsic, simpozion, Timisoara 26 iunie 2002, 2,4 credite EMC, adresa CMR 2409/21.06.2002, diploma nr 15.

130. Actualitati in terapia anti-infectioasa: Claritromicina. Simpozion, 5 noiembrie 2002, Timisoara, 2,4 credite EMC, adresa nr 3537/o8.10.2002, diploma nr 2708, 

131. Implicatii sistemice ale tulburarilor respiratorii din timpul somnului, Timisoara, simpozion, 7-8 noiembrie 2002, 8,9 credite EMC, adresa nr 3461/8.10.2002, diploma nr 6

132.   European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, sept 14-18, 2002, 22 credite EMC

133. Medicina Mileniului III, TM Medica, Gala de Conferinte, Timisoara 21-23.11.2002, 24 ore EMC, nr participare M371

134. Ateiler Medical: Recunoastere, Educatie, Sustinere, Preventie, Indicatii terapeutice, Recuperare, 30 noiembrie 2002, Timisoara, 4 ore EMC, adresa CMR nr.3949/28.10.2002

135. Conferinta Nationala de Boli Infectioase, Timisoara 17-19 mai 2001, EMC 10 credite

136. Utilizarea Cefozonului in infectiile severe, din cadrul celei de a IV-a Conferinte Nationale de Boli Infectioase, Timisoara 17-19 mai 2001, 10 EMC, aviz nr 1682/10.05.2001

137. The 3rd European Conference on Tobacco or Health, 20-22 june 2001, Warsaw, Poland.

138. Simpozion „Evidente clinice ale unor beneficii terapeutice in utilizarea claritromicinei”, Timisoara 9 feb 2001, credite EMC 10. 

139. Astmul bronsic-boala inflamatorie cronica; metode moderne de diagnostic si tratament. Simpozion la Timisoara, 15.06.2010, 10 credite EMC

140. Simpozion Naional: Actualitati in diagnosticul si tratamentul astmului bronsic, Timisoara, 20-21 mai 1999, 20 credite EMC

 

Membru în comitete de organizarea ale activităților științifice-medicale: 

 

1. Prima conferinta de Medicina Somnului cu participare internationala- Debutul Somnologiei In Moldova, Chisinau 19-21 februarie 2015.

2. La a II a conferinta nationala de cancer pulmonar si prima conferinta nationala de boli pulmonare rare, Baile Felix 2-4 aprilie 2015.

3. Conferinta Nationala de Somnologie, editia VI-a, 11-13 iunie 2015 , Brasov

4. Workshop cu participare internationala Managementul insuficientei respiratorii. De la teorie la practiva in Ventilatia Non Invaziva,  26-27 iunie 2015, Cluj Napoca 

5. Simpozion al Societății Române de Pneumologie Secțiunea Tuberculoză , „Abordarea Multidiscplinara a tuberculozei”, Septembrie 04 - 05, 2015, Constanța, Romania

6. Comitet Stiintific al celei de a 6-a Conferinta Nationala de Pneumologie Pediatrica cu participare internationala, Bucuresti, in perioada 24-26 aprilie 2014.

7. A Va conferinta de fiziopatologie respiratorie- actualitati in pneumologie 5-7 iunie 2014, Cluj-Napoca

8. A 2-a conferinta se Somnologie Pediatrica cu participare internationala, 12-15 iunie 2014, Sinaia

9. Al 23-lea congres al Societatii Romane de Pneumologie- Plamanul si legaturile sale primejdioase, 8-11 octombrie 2014, Sibiu.

10. Comitet ştiinţific Tulburările de somn la copii si adolescenti abordate multidisciplinar 4 aprilie – 6 aprilie 2013, Hotel New Montana –

11. Workshop national de medicina somnului, a III-a editie cu participare, Tulburarile Respiratorii in timpul somnului. De la diagnostic la terapia cu CPAP si ventilatia non invaziva. 19-21 septembrie 2013

12. Conferinta Rezidentilor Pneumologi, Sibiu, 13-15 Decembrie 2013

13. Comitet stiintific  la al 22lea congres al Societatii Romane de Pneumologie, Poiana Brasov, 30 mai 2 iunie 2012, organizat sub egida Academiei Romane, aparut in “Plamanul – tinta sau cauza”, ISSN 2285-1607, ISSN – 2285-1593

14. Comitet stiintific al Conferintei cu participare internationala sub patronajul American College of Chest Physician “Actualitati privind reabilitarea pulmonara si ventilatia mecanica la domiciliu”, Iasi, 10-12 Mai 2012

15. Conferinta sectiunii de tuberculoza A Societatii Romane de Pneumologie editia I ”Boala tuberculoasa in context de imunodepresie” 27-29 septembrie 2012, Timisoara

16. Simpozion National Omagial Zilele Golli, Tema: Patologia respiratorie- de la Diagnostic la recuperare, Craiova 15-17 Noiembrie 2012

17. A VI-a Conferinta Nationala de Bronhologie, Excelenta in Endoscopia Bronsica,  Cluj 10-12 Noiembrie 2011

18. Comitetul Stiintific al Congresului XXI al Societatii Romane de Pneumologie Bucuresti 9-12 iunie 2010

19. Curs European de Medicina Somnului, Timisoara 18-20 noiembrie 2010

20. A 3-a Conferinta Nationala de Somnologie cu tema: Sindromul de apnee in somn si bolile asociate”, Craiova 7-9 Mai 2009

21. “Testarea cardio-pulmonara la efort in practica clinica”, Simpozion cu participare internationala, Timisoara 29-30 mai 2009

22. A III- a Conferinta Nationala de Tabacologie cu participare internationala, “Abordarea multidisciplinara a dependentei nicotinice”,  Iasi 25-27 Iunie 2009

23. A V-a Conferinta Nationala de Bronhologie cu participare internationala, Timisoara 12-14 noiembrie, 2009

24. Comitet stiintific  de organizare al XX-lea Congres al Societatii romane de Pneumologie 29-31 mai 2008, Constanta

25. Comitet stiintific organizare la a 2-a Conferinta nationala de somnologie Sindromul de apnee in somn so bolile associate- diagnostic si tratament, Oradea 7-9 iunie 2007

26. Comitet organizare Prima Conferinta Nationala despre Tabagism, Tutunul sau Sanatatea, Iasi, 9-11 martie 2006

 

 

Activitatea științifică: 

1. Lucrări publicate în extenso în reviste românești: 24

2. Lucrări publicate în rezumat în reviste românești: 66

3. Lucrări publicate în rezumat în reviste ISI cu FI: 110

4. Lucrări publicate în rezumat în volumele conferințelor și congreselor naționale: 67

5. Lucrări publicate în rezumat în volumele congreselor internaționale: 38

6. Total lucrări publicate: 305

7. Lucrări comunicate oral la manifestări internaționale: 30

8. Lucrări publicate în extenso în reviste ISI cu FI: 11

9. Participări la Conferințe, Congrese și Simpozioane Naționale: 92

10. Participări la Congrese Internaționale: 48

 

Cărți și capitole publicate: 19 cărți; 2 capitole în 2 cărți la edituri internaționale de prestigiu; 8 capitole în cărți la edituri naționale:

Tratat internațional în editură prestigioasă (autor capitol)

1. Clinical picture and diagnosis- St Mihaicuta, L. Grote in Sleep Medicine Textbook, Editors – in Chief: Claudio Bassetti, Zoran Dogas, Philippe Peigneux, pag 233-250, European Sleep Research Society 2014, ISBN 9781119038931.

2. European Sleep Research Society (1972 – 2012), 40th Anniversary of the ESRS, Editor: Claudio L. Bassetti, Co-Editors: Brigitte Knobl, Hartmut Schulz, Regensburg, Bern, 2012, 131 pag, The National Sleep Societies, Romania, pag 113

 

Tratat în editură recunoscută CNCSIS (autor capitol)

1. Pneumologie, (529 pagini), sub redactia MA Bogdan, capitol 20.  Plamanul in boli hematologice, Autori V. Tudorache, St Mihaicuta, pag 218-223, Editura Universitara Carol Davila Bucuresti 2008, ISBN 978-973-708-203-1

2. Pneumologie, (529 pagini), sub redactia MA Bogdan, capitol 31.  Vasculitele Pulmonare, Autori S. Mihaicuta, V. Tudorache, Pag 316-320, Editura Universitara Carol Davila Bucuresti 2008,  ISBN 978-973-708-203-1

3. Pneumologie, (529 pagini), sub redactia MA Bogdan, capitol 32. Boli pulmonare rare, Autori C. E. Tudose, S Mihaicuta, V. Tudorache, MA Bogdan, Pag 320-328, Editura Universitara Carol Davila Bucuresti 2008, ISBN 978-973-708-203-1 

4. Tratat de reabilitare pulmonara (486 pagini), Editori: VM Tudorache, S. Lovin, M. Friesen, Capitol 3.5.7. Evaluarea functiei pulmonare in timpul somnului, Autori: S Mihaicuta, S Frent, V. Tudorache, pag 146-155, Ed Mirton Timisoara, 2009, ISBN 978-973-52-0574-4

5. Patologia Pulmonara a varstnicului (347 pagini). Sub redactia V. Tudorache, F.D.Mihaltan, T. Mihaescu, Capitol 3. Elemente de geronto-farmacologie. Implicatii in patologia aparatului respirator, St Mihaicuta, pag 29-40, Ed Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004, ISBN 973-30-1324-2

6. Clinica Medicala. Teorie si practica. Vol 1. ( 198 pag), Editori V. Serban, PA Babes, Coordonatori: E. Popescu, V. Serban, V. Tudorache, Capitol 20. Bronsiectaziile, V. Tudorache, St Mihaicuta, pag 390-396, Mirton 1999, Timisoara, ISBN 973-36-0316-3

7. Exigenta si excelenta in BPOC. Editori: F. Mihaltan, R. Nemes, capitol 10. Overlap Syndrome, J. Fischer, S. Mihaicuta, pag 71-79, Ed Estfalia Bucuresti 2011, 215 pagini,  ISBN 978-606-8284-01-9

8. Exigenta si excelenta in BPOC. Editori: F. Mihaltan, R. Nemes, capitol 11. Desaturarile nocturne si oxigenoterapia in BPOC si OSA. S. Mihaicuta, O. Deleanu, pag 81-96, Ed Estfalia Bucuresti 2011, 215 pagini,  ISBN 978-606-8284-01-9

 

Tratat în editură recunoscută CNCSIS (membru colectiv autori)

1. Managementul astmului. Indrumator pentru implementarea ghidului de management al astmului in cabinetul medicului de familie, Autori: M. Bataiosu, MA Bogdan, D. Bumbacea, RS Bumbacea, A. Cara, D. Deleanu, M. Dumitrescu, D. Ionita, C. Isar, S. D. Mihaicuta, F. D. Popescu,CL Toma, D. Toma, CE Tudose, Editura InfoMedica Bucuresti 2009, 128 pagini, ISBN 978-973-7912-74-9

2. Ghid Actualizat pentru Managementul Astmului- Ghid practic 2008, Comitet stiintific GAMA: N. Bisca, MA. Bogdan, D. Bumbacea, T. Mihaiescu, S. Mihaicuta, F. Mihaltan, IP Stoicescu, I. Strimbu, V. Tudorache, R. Ulmeanu, Ghidul Societatii Romane de Pneumologie 2008

3. Ghid de management al astmului, Responsabil M. Bogdan, membru colectiv autori S. Mihaicuta, publicat in Monitorul Oficial nr 608 bis din 3 septembrie 2009, emitent Ministerul Sanatatii, aprobat de ordinul nr 1059 din 2 septembrie 2009.

 

Monografie în editură recunoscută CNCSIS (autor)

 

1. Fumatul de la dependenta la libertate, Autori: V. Tudorache, S Mihaicuta, R. Tudorache, Editura EUROBIT Timisoara,  1999, 221 pag, ISBN 973-9441-22-X

2. Notiuni generale de tabacologie-supliment introductiv al ghidului de renuntare la fumat si asistenta de specialitate a fumatorului, elaborat de Societate Romana de Pneumologie – sectiunea Tabacologie,  colectiv de autori: A. Trofor, F. Mihaltan, St. Mihaicuta, M. Pop, D. Todea, Editura  Tehnopress, Iasi, 2008, 54 pag, ISBN  978-973-702-600-2

3. Ghid de renuntare la fumat si asistenta de specialitate a fumatorului (GREFA)- ghid de buzunar pentru personalul sanitar. Ghidul Societatii Romane de Pneumologie 2008. Comitet stiintific: A.Trofor, F.Mihaltan, St Mihaicuta, M.Pop D.Todea, F.Anca, R Tanasescu. V. Vieriu. M Samoila, I Pavaluc, editura Tehnopress Iasi 2008, 42p 978-973-702-602-6

4. Ghid de renuntare la fumat si asistenta de specialitate a fumatorului (GREFA) - Ghidul Societatii Romane de Pneumologie, Comitet stiintific:  A.Trofor, F.Mihaltan, St. Mihaicuta, M.Pop.D.todea, F.Anca, R Tanasescu. V. Vieriu. M Samolia, I Pavaluc, Editura Tehnopress Iasi 2008, 106 pagini, ISB 978-973-702-602-6

5. Ghid de renuntare la fumat si asistenta de specialitate a fumatorului (GREFA). - Ghidul Societatii Romane de Pneumologie, - Editia a 2-a revizuita si adaugita. Comitet stiintific A. Trofor, F.Mihaltan, St. Mihaicuta, M.Pop, D.Todea, F.Anca, O.Petris, R Tanasescu. V. Vieriu. M Samoila, Editura Tehnopress Iasi 2010, 86 pagini 978-973-702-768-9

6. Sleep Medicine in Central –Eastern Europe 2011,  Editors S Mihaicuta, Z. Dogas, J. Fisher. Editura V Babes Timisoara 2011, 109 pag ISBN 978-606-8054-68-1

7. Apneea in somn si bolile cardiovasculare, Autori D. Lighezan, St Mihaicuta,  Ed Eurobit 2011, 122 pagini, ISBN 978-973-620-757-0

8. Tulburarile Somnului si patologia respiratorie,  Autori: S Mihaicuta, L Grote, J Fisher, Z Dogas, P Jennum, editura MediaMed Publicis, Bucuresti,  2011, 122 pag, ISBN 978-606-92769-3-8

9. Ghid pentru managementul cancerului pulmonar- partea I- Diagnostic si Stadializare, G. Jimborean. M Pop, V. Tudorache, St Mihaicuta, F Mihaltan, C. Marica, B. Mahler, D. Todea. M Nitu, D. Tofolean, Ed Mediamed Publicis, Bucuresti, 2013, 94 pag, ISBN 978-606-8493-08-7

10. Tuberculoza pulmonara- curs, autor: Tudorache V, Cu colaborarea: Potre Oncu R, Mihaicuta S,  Ed Mirrton Timisoara, 1998, 136p, ISBN 973-578-534-x

11. Pulmonary Tuberculosis,  -English course, V. Tudorache, S Mihaicuta LITO UMF, Timisoara, 2003, 148 pag

12. Curs de pneumologie. Autori: N. Bertici, S. Frent, S. Mihaicuta, O. Fira-Mladinescu, C. Oancea, V. Tudorache. Capitole: Infectii de tract respirator superior si inferior (pag 81-92), Cancerul bronhopulmonar (pad 143-160), Sindromul de apnee in somn (167-176), Fumatul, consecinte, management (255-268), Ed Mirton Timisoara 2012, 279 pagini, ISBN 978-973-52-1279-7

13. Tuberculoza-curs pentru studenti, Ministerul Sanatatii, Institutul de Pneumologie M Nasta, Material realizat de . D. Bumbacea, L. Ditiu, C. Toma, C. Tudose. Contributori: IP Stoicescu, E. Corlan, MA Bogdan, T. Mihaescu, V. Tudorache, C. Didilescu, M.Popescu, G. Jimborean, C. Marica, M.Pop, M. Nitu, O. Arghir, I. Strimbu, A. Macri, D. Chiotan, A. Dragomir, V. Spinu, S. Mihaicuta, D. Ciobanu, M. Crisan, G. Nini, O. Nicolaescu.  Lucrare apãrutã în cadrul programului „Combaterea tuberculozei: un rãspuns cuprinzãtor, coordonat, multisectorial în România finantat din fonduri nerambursabile acordate României de cãtre Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei, 2005, 40 pagini

14. Curs de pneumologie pentru medicii rezidenti, sub redactia V. Tudorache, Autori: N. Bertici, A. Crisan, R. Dan, S. Frent, S. Mihaicuta, O. Fira Mladinescu, C. Oancea, L. Petrescu, D. Traila, V. Tudorache, Capitole: Infectii de tract respirator superior si inferior (pag 107-118), Sindromul de apnee in somn (193-202), Cancerul bronhopulmonar (pag 169-186),  Fumatul- consecinte, management (317-330), Ed Mirton Timisoara 2012, 196 pag, ISBN 978-973-52-1362-6

15. Somnologie - Note de curs, Sub redactia: S. Mihaicuta. Autori: St Mihaicuta, M Krueger, O. Deleanu, F. Mihatan, D. Boisteanu, D. Todea, S. Dumitrache-Rujinnschi, V. Tudorache, la Ed Mirton Timisoara, 2010, 108 pag. ISBN 978-973-52-0868-4

16. Curs practic de somnografie, Editor St Mihaicuta, Ed Victor Babes Timisoara 2010, 106 pag, 978-606-8054-16-2

 

 

Granturi obținute prin competiție: 

1. Director Grant International- Morpheus: A Screening and Monitoring System for Sleep Apnea Syndrome, competitie internationala, finanta de RealFund, prin UMF V. Babes Timisoara, 11289/ 14.10.2014

2. Grant de cercetare prin Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate, finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA Tuberculozei şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel Appeal în perioada 1iul-31sep.2009.  Contract nr 3505. Studiu preliminar de evaluare a  riscului de îmbolnavire prin tuberculoză la pacienţii HIV/SIDA în tratament şi elaborarea unui protocol pentru depistarea cât mai precoce a TB la persoanele infectate HIV. 

3. Responsabil national Proiect strategic‚ Calitate in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si flexibilitate organizationala, cofinantat din POSDRU 81/3.2/S/58451, cu subprogramul „Tratamente moderne aplicate in sindromul de apnee in somn”(electro-encefalograma, electro-oculograma, electro-miograma, terapia cu aparatura CPAP), demarat per 20.07.2011-20-12.2012, implementat de Societatea Romana de Pneumologie

4. Membru grant international Web-Based intervention for Prevention & Cessation of Tobacco Use among Adolescents in Tirgu Mures, Award Number:R01TW009280, Award Title:Building Capacity for Tobacco Research in Romania OPDIV:NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH) Organization:FOGARTY INTERNATIONAL CENTER (FIC) Award Class: DISCRETIONARY.The project entitled Building Capacity for Tobacco Research in Romania: A Partnership among Romanian, American and Hungarian Scientists is supported by the Fogarty International Center and National Cancer Institute of the National Institutes of Health under Award Number 1R01TW009280-01.  Nr contract 552/30.06.2015, UMF Tg Mures

Investigator principal in 18 studii clinice internationale

 

Lucrării științifice premiate - la nivel naţional: premii de excelenta

1.Diploma de merit pentru coordonarea conferintei “Medicina Somnului: de la vis la realitatea clinica”, de SCOME Medical Education, SSMT, UMF Timisoara, noiembrie 2015

2.Diploma de Excelenta pentru contributia adusa dezvoltarii pneumologiei in Romania, de catre Societatea Romana de Pneumologie, 3 aprilie 2015.

3.Diploma de onoare, pentru deosebita contributie stiintifica in calitate de lector invitat la Conferinta Nationala de Somnologie, editia a VI-a, Brasov, 11-13 iunie 2015

4.Diploma de excelenta pentru implicarea in promovarea imaginii pneumologiei romanestu, de catre Societatea Romana de Pneumologie, 8 octombrie 2014.

5. Certificate of Excellence at the National Sleep Conference on Non-Invasive Ventilation, June 19-21, 2014, Constanta.

6.Diploma de excelenta pentru inalt profesionalism si activitatea sustinuta de sprijinire si colaborare cu asistentii medicali, la al XX –lea congress al Societatii Romane de Pneumolgie, Poiana Brasov 30 mai-2 iunie 2012

 

Membru în Societăți Profesionale:  

-  American College of Chest Physician

-  European Respiratory Society (ERS) 

-  American Toracic Society 

-  European Sleep Research Society

-  Federation of European Neuroscience Society

-  Societatea Romana de Pneumologie 

-  Israeli Medical Association

 

   Data: 21.02.2016                                                                                                              Semnătura

CELE MAI NOI
INFORMATII MEDICALE
TELEFON PROGRAMARI
0256-225 252, 0731-038 080
CALEA DOROBANTILOR NR. 3
TIMISOARA
© COPYRIGHT 2018
FUNDATIA CARDIO PREVENT
WEB DESIGN BY ROYALTY